Services

บริการของเรา

PU Foam Injection System

ระบบงานกันรั่วซึมของคอนกรีต ด้วย Polyurethane เป็นงานซ่อมรอยรั่วและรอยแตกร้าวของคอนกรีต โดยการอัดด้วยปั๊มแรงดันสูง เข้าไปตามรอยแยกของคอนกรีตที่มีน้ำรั่วหรือซึม

PU Foam จะทำหน้าที่ขยายตัวเมื่อสัมผัสกับน้ำ หรือ ความชื้นภายในรอยแตกหรือโพรงภายในคอนกรีตจนเต็มพื้นที่เพื่อหยุดการรั่วซึมในทันที