Services

บริการของเรา

Joint Concrete Sealant System

 

งานยาแนวคอนกรีต เพื่อเชื่อมรอยต่อของคอนกรีต เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง