Services

บริการของเรา

Polyurethane Flooring System

ระบบการเคลือบพื้นด้วยโพลียูรีเทรน ซึ่งเป็นสารเคมีที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับพื้นโรงงานอุตสาหกรรม อาหาร ยา ห้องเย็น พื้นอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นที่แห้งหรือเปียกตลอดเวลา ทนต่อสารเคมีอาทิ กรดอินทรีย์ กรดอนินทรีย์ กรดเกลือและด่างประเภทต่างๆ สามารถทนแรงกระแทก การขีดข่วน ได้ดีเยี่ยม ทนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบผัน สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา มีส่วนประกอบหลักเป็นตัวโพลียูรีเทรนคอนกรีต จึงเป็นวัสดุเคลือบผิวที่มีความแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษ อีกทั้งยังสามารถทนแรงกระแทกได้ดี ป้องกันการเพาะเชื้อโรค และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนห้องเย็นต่างๆ ได้ดี มีหลายรูปแบบสำหรับการเลือกใช้งานตามความเหมาะสม